คำทำนาย “ฝันเห็นงู”

คำทำนาย

การฝันเห็นงูส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมโยงกับความกังวลและความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในการตัดสินใจ หรือภาระงานที่มากหรือยากในการจัดการ จนเก็บมาฝันเป็นสิ่งที่กลัวหรือสิ่งที่ไม่ชอบ

คำแนะนำ

วิธีผ่อนคลายความเครียดที่แนะนำได้แก่:

  1. การอ่านหนังสือ
  2. การเดินเล่นและออกกำลังกาย
  3. การฟังเพลงหรือดนตรี
  4. การทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการปั้นดินเผา หรือการถ่ายภาพ
  5. การใช้เวลาสัมผัสกับธรรมชาติ
  6. การออกไปพักเที่ยว
  7. การใช้เวลาร่วมกับเพื่อนครอบครัว
  8. การใช้เวลาสำหรับการสัมผัสตนเอง (สุขภาพจิตและการเป็นตัวเอง)
  9. การนวด หรือการเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพ
  10. การใช้เวลาสำหรับการปรึกษาหรือการรับการช่วยเหลือ

เลขเด็ด “ฝันเห็นงู”

7, 8, 4

1, 2, 0